Juridische informatie

De informatie die u op deze site vindt is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website en aan ons Privacybeleid.

U wordt vriendelijk verzocht voorafgaandelijk kennis te nemen van elk van deze Verklaringen, zonder uitzondering, door ze aan te klikken.

In geen geval kunt u als bezoeker van deze site enig recht laten gelden indien u zou nalaten dit te doen, onverminderd de toepassing van andere toepasselijke dwingende rechtsregels.

U wordt eveneens verzocht kennis te nemen met de Algemene Verkoopsvoorwaarden van NMBS Internationaal en van de Vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn voor uw reis.

 

Online geschillenbeslechting

Heeft u een probleem gehad met een online een aankoop die u via de website of app van NMBS Internationaal verrichte? Misschien vindt u de nodige informatie bij de veelgestelde vragen op onze website. Zo niet, dan kunt u steeds contact opnemen met de NMBS Internationaal klantendienst.

Bent u om een of andere reden niet tevreden over de afhandeling van uw reactie of klacht door onze Klantendienst? Dan kunt u nog steeds terecht bij de Ombudsdienst voor de treinreizigers of gebruik maken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Als u gebruik maakt van het platform van de Europese Commissie, zal er u gevraagd worden om een e-mailadres van NMBS in te geven. Gelieve hiervoor volgend adres in te vullen: odr@belgiantrain.be. Opgelet: dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor gebruik op dit platform. Andere vragen of verzoeken die naar dit adres gestuurd worden, zullen niet behandeld worden.