Europese rechten van treinreizigers

De Verordening 1371/2007 van de Europese Unie bevat een aantal maatregelen die als doel hebben de belangen van de reizigers na te leven en een aantal rechten te verzekeren, zoals:

 • het recht op informatie om de reis voor te bereiden
 • het recht op toegangelijke informatie en bijstand in geval van beperkte mobiliteit
 • het recht op compensatie in geval van vertraging tijdens de reis

Hieronder vindt u een samenvatting van uw reisoplossingen bij verstoord treinverkeer (en van de voorziene compensaties bij vertraging). Voor een volledig overzicht van uw rechten verwijzen we naar de informatiewebsite over passagiersrechten van de Europese Unie.

 

1. Voorspelbare vertraging van meer dan 60 minuten

 

Wanneer vóór het voorziene vertrek al blijkt dat de vertraging bij aankomst naar verwachting meer dan 60 minuten zal bedragen (t.o.v. de voorziene uren op het vervoerbewijs), voorziet de Europese Verordening dat de reiziger de keuze heeft tussen volgende maatregelen:

 • a) terugbetaling van het vervoerbewijs:

  De reiziger kan de volledige kostprijs van zijn vervoerbewijs terugbetaald krijgen voor de niet afgelegde gedeelten van zijn reis, maar ook voor de reeds afgelegde reisgedeelten indien de reis niet langer aan enige bedoeling beantwoordt in verband met het oorspronkelijke reisplan van de reiziger. Wanneer dit relevant is, verzekert men aan de reiziger die zijn reis onderbreekt ook een volledige terugreis naar het eerste vertrekpunt bij de vroegste gelegenheid.

 • b) voortzetting van de reis bij de vroegste gelegenheid

  De reiziger kan bij de vroegste gelegenheid zijn reis voortzetten via de gebruikelijke of via een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, naar de eindbestemming.

 • c) voortzetting van de reis op een latere datum

  De reiziger kan zijn reis voortzetten via de gebruikelijke of via een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, naar de eindbestemming op een latere reisdatum, wanneer het de reiziger schikt.

 

2. Compensatie bij vertraging

 

Tenzij uw ticket reeds terugbetaald werd conform punt 1. a) hierboven, voorziet de Verordening volgende vergoedingen indien u een vertraging van minstens 60 minuten opliep:

 • 25% van de prijs van uw vervoerbewijs bij een vertraging tussen 60 en 119 minuten
 • 50% van de prijs van uw vervoerbewijs bij een vertraging van 120 minuten of meer

Let wel: schadeloosstellingen van minder dan €4 worden niet uitbetaald.

Sommige vervoerders passen evenwel een gunstiger compensatiebeleid toe dan de algemene Europese regel:

 

3. Hoe wordt uw vertraging bepaald?

 

Neemt u slechts één trein?

De vertraging wordt bepaald door het tijdverschil tussen het uur waarop u had moeten aankomen volgens de dienstregeling en het werkelijke of het verwachte uur van aankomst. Wanneer er werken uitgevoerd worden, geldt de vervangende dienstregeling die op voorhand aangekondigd werd, als referentie. 

Neemt u twee of meer aansluitende treinen?

In dat geval is het principe van gescheiden vervoerovereenkomsten van toepassing. Concreet houdt dit in dat, indien verschillende spoorwegondernemingen betrokken zijn, elke spoorwegonderneming slechts verantwoordelijk is voor het traject dat haar betreft, ongeacht of u over één of meer vervoerbewijzen beschikt.

Voorbeeld: Bij een reisdossier bestaande uit een Thalys ticket op de verbinding Brussel-Parijs en een aansluitend TGV® ticket op de verbinding Parijs-Bordeaux, gaat het over 2 afzonderlijke vervoerovereenkomsten.

Deze regel geldt ook voor vervoerbewijzen “Elk Belgisch Station” waarbij een traject met een nationale en een traject met een internationale trein samen worden verkocht. In dit geval, is de prestatie van het vervoer met de binnenlandse trein(en) losgekoppeld van de prestatie van het vervoer met de internationale trein, voor wat betreft de berekening van de vertraging.

De leden van de alliantie Railteam hebben echter contracten afgesloten die u de mogelijkheid bieden om de eerstvolgende hogesnelheidstrein te nemen, zonder extra kosten en met een minimum aan formaliteiten.

 

4. Hoe kunt u uw vergoeding aanvragen?

 

In geval van vertraging bij een reis met Thalys, Eurostar of TGV INOUI, geeft het boordpersoneel of het personeel van uw aankomststation u gewoonlijk een formulier dat u, ingevuld en samen met uw tickets, binnen drie maanden na de reisdatum kunt opsturen naar de Klantendienst waarvan het adres op het formulier vermeld staat. 

Let op: het feit dat men u bij vertraging een formulier aanbiedt, geeft niet systematisch recht op een vergoeding.

Hebt u een andere internationale trein genomen? Of hebt u ondanks een vertraging geen formulier gekregen, stuur uw compensatie-aanvraag dan binnen drie maanden na de reisdatum op via het online contactformulier van de bevoegde Klantendienst.

 

Hebt u uw aansluiting gemist?

Dankzij de Overeenkomst over Voortzetting van de Reis (Agreement on Journey Continuation, afgekort AJC) kunt u met 15 Europese spoorwegmaatschappijen zonder extra kosten de volgende beschikbare trein nemen.

Meer info over de Agreement on Journey Continuation >

Real-time reisinfo over internationale treinen

Vertrek- en aankomsttijden

Bekijk de real-time vertrek- en aankomsttijden in honderden stations.

Pushberichten

Stel via onze app de pushberichten in en krijg realtime reisinfo voor uw trein.