Europese rechten van treinreizigers

EU-Verordening 2021/782 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (lees samenvatting) bevat een aantal maatregelen die als doel hebben de belangen van de reizigers na te leven en een aantal rechten te verzekeren, zoals:

 • het recht op informatie om de reis voor te bereiden
 • het recht op toegangelijke informatie en bijstand in geval van beperkte mobiliteit
 • het recht op compensatie in geval van vertraging tijdens de reis

Hieronder vind je een samenvatting van je reisoplossingen bij verstoord treinverkeer (en van de voorziene compensaties bij vertraging). Voor een volledig overzicht van je rechten verwijzen we naar de informatiewebsite over passagiersrechten van de Europese Unie.

 

1. Voorspelbare vertraging van meer dan 60 minuten

 

Wanneer vóór het voorziene vertrek al blijkt dat de vertraging bij aankomst naar verwachting meer dan 60 minuten zal bedragen (t.o.v. de voorziene uren op het vervoerbewijs), voorziet de Europese Verordening dat de reiziger de keuze heeft tussen volgende maatregelen:

 • a) terugbetaling van het vervoerbewijs:

  De reiziger kan de volledige kostprijs van zijn vervoerbewijs terugbetaald krijgen voor de niet afgelegde gedeelten van zijn reis, maar ook voor de reeds afgelegde reisgedeelten indien de reis niet langer aan enige bedoeling beantwoordt in verband met het oorspronkelijke reisplan van de reiziger. Wanneer dit relevant is, verzekert men aan de reiziger die zijn reis onderbreekt ook een volledige terugreis naar het eerste vertrekpunt bij de vroegste gelegenheid.

 • b) voortzetting van de reis bij de vroegste gelegenheid

  De reiziger kan bij de vroegste gelegenheid zijn reis voortzetten via de gebruikelijke of via een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, naar de eindbestemming.

 • c) voortzetting van de reis op een latere datum

  De reiziger kan zijn reis voortzetten via de gebruikelijke of via een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, naar de eindbestemming op een latere reisdatum, wanneer het de reiziger schikt.

 

2. Compensatie bij vertraging

 

Tenzij je ticket reeds terugbetaald werd conform punt 1. a) hierboven, voorziet de Verordening volgende vergoedingen indien je een vertraging van minstens 60 minuten opliep:

 • 25% van de prijs van je vervoerbewijs bij een vertraging tussen 60 en 119 minuten
 • 50% van de prijs van je vervoerbewijs bij een vertraging van 120 minuten of meer

Let wel: schadeloosstellingen van minder dan €4 worden niet uitbetaald.

Sommige vervoerders passen evenwel een gunstiger compensatiebeleid toe dan de algemene Europese regel:

 

3. Hoe wordt je vertraging bepaald?

 

Neem je slechts één trein?

De vertraging wordt bepaald door het tijdverschil tussen het uur waarop je had moeten aankomen volgens de dienstregeling en het werkelijke of het verwachte uur van aankomst. Wanneer er werken uitgevoerd worden, geldt de vervangende dienstregeling die op voorhand aangekondigd werd, als referentie. 

Neem je twee of meer aansluitende treinen?

In dat geval is het principe van gescheiden vervoerovereenkomsten van toepassing. Concreet houdt dit in dat, indien verschillende spoorwegondernemingen betrokken zijn, elke spoorwegonderneming slechts verantwoordelijk is voor het traject dat haar betreft, ongeacht of je over één of meer vervoerbewijzen beschikt.

Voorbeeld: Bij een reisdossier bestaande uit een Eurostar ticket op de verbinding Brussel-Parijs en een aansluitend TGV INOUI ticket op de verbinding Parijs-Bordeaux, gaat het over 2 afzonderlijke vervoerovereenkomsten.

De leden van de alliantie Railteam hebben echter contracten afgesloten die u de mogelijkheid bieden om de eerstvolgende hogesnelheidstrein te nemen, zonder extra kosten en met een minimum aan formaliteiten.

 

4. Hoe kun je jouw vergoeding aanvragen?

 

In geval van vertraging bij een reis met Eurostar of TGV INOUI, geeft het boordpersoneel of het personeel van je aankomststation je gewoonlijk een formulier dat je, ingevuld en samen met je tickets, binnen drie maanden na de reisdatum kunt opsturen naar de Klantendienst waarvan het adres op het formulier vermeld staat. 

Let op: het feit dat men je bij vertraging een formulier aanbiedt, geeft niet systematisch recht op een vergoeding.

Heb je een andere internationale trein genomen? Of heb je ondanks een vertraging geen formulier gekregen, stuur je compensatie-aanvraag dan binnen drie maanden na de reisdatum op via het online contactformulier van de bevoegde Klantendienst.

 

Heb je je aansluiting gemist?

Dankzij de Overeenkomst over Voortzetting van de Reis (Agreement on Journey Continuation, afgekort AJC) kan je met 19 Europese spoorwegmaatschappijen zonder extra kosten de volgende beschikbare trein nemen van dezelfde vervoerder.

Ook met de HOTNAT-service (Hop on the next available train) kan je zonder extra kosten de volgende beschikbare hogesnelheidstrein nemen als er een verbroken verbinding is tussen twee hogesnelheidstreinen van de Railteam alliantie.

Meer info over de Agreement on Journey Continuation en over HOTNAT >

Real-time reisinfo over internationale treinen

Vertrek- en aankomsttijden

Bekijk de real-time vertrek- en aankomsttijden in honderden Europese stations.

Pushberichten

Stel via onze app de pushberichten in en krijg realtime reisinfo voor je trein.