Bijzondere voorwaarden IC Nederland

IC Nederland, een gezamenlijke dienstverlening van NMBS en NS, is een treindienst die Brussel verbindt met Amsterdam en Den Haag.

Naast de geldende regelgeving en de Algemene Vervoersvoorwaarden van NMBS gelden voor uw reis met IC Nederland ook volgende bijzondere voorwaarden: