Nederlands
Met de trein door heel Europa Thalys | Eurostar | TGV | ICE

Reizen met kinderen

Voor de allerjongste reizigers bestaan er bijzondere bepalingen in het internationaal treinverkeer opdat uw kinderen steeds veilig en goedkoop zouden kunnen reizen.

In de meeste Europese landen genieten kinderen jonger dan 12 jaar (op de dag van de reis) van een voordelig kindtarief. Vaak komt de prijs van dit kindtarief min of meer overeen met de helft van de normale prijs voor volwassenen. Dit kan echter variëren naargelang de verschillende soorten treinen. Voor talrijke bestemmingen kunt u prijsinformatie raadplegen in de rubriek "Treinen" van deze site.

 

Kinderen jonger dan 4 jaar* mogen GRATIS meereizen, voor zover ze geen afzonderlijk gereserveerde plaats verlangen.

 

* In België mogen kinderen jonger dan 6 jaar gratis meereizen op klassieke- dagtreinen tot aan het laatste Belgische stopstation voor de grens, voor zover er geen eigen zitplaats voor hen is gereserveerd (deze regel is ook in Duitsland van toepassing).

Bij vertrek uit België wordt er geen afzonderlijke dienst georganiseerd voor het begeleiden van kinderen. Daarom raden wij aan om uw kinderen in de mate van het mogelijke altijd zelf te begeleiden. Desnoods kunnen uw kinderen ook door een verwante of een bekende vergezeld worden.

Kinderen vanaf 12 jaar moeten steeds in het bezit zijn van hun identiteitskaart.


Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het aan te raden een 'Bewijs van identiteit' met foto te kunnen voorleggen (verkrijgbaar bij de gemeentelijke diensten). De meeste lidstaten van de Europese Unie aanvaarden dit bewijs wanneer het kind vergezeld is van minstens één van zijn ouders.

 

Noch in België, noch in het buitenland, bestaan er vaste procedures of formulieren om de ouderlijke toestemming voor reizen vast te leggen voor minderjarigen die alleen, of in het gezelschap van anderen dan hun ouders reizen.


Voor de ouders is het wel ten zeerste aan te raden om een verklaring op te stellen waarin toestemming wordt gegeven voor een bepaalde reis, voor echt verklaard door de gemeente (met vermelding van tijdsduur, bestemming, de persoon of organisatie die vergezelt).

 

Meer informatie via de portaalsite van de federale overheid

Kinderen jonger dan 12 jaar die reizen met minstens één van hun ouders moeten in het bezit zijn van een 'Bewijs van identiteit' met foto.

Een kind jonger dan 12 dat begeleid is door een volwassene andere dan zijn ouders, moet bovendien ook in het bezit zijn van een ouderlijke toestemming, voor echt verklaard door de gemeente. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten steeds begeleid worden door een meerderjarige.

 
passagiers toevoegen
* Tenzij anders gespecificeerd gelden de vermelde prijzen steeds voor een enkele reis voor één persoon in 2e klas vanuit Brussel, op basis van een online boeking van een heen-en terugreis. Deze prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en onderhevig aan specifieke voorwaarden. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Tip: op Thalys, TGV, Eurostar en ICE zijn de goedkoopste tarieven beperkt beschikbaar. Daarom raden wij aan om zo vroeg mogelijk op voorhand te reserveren. Voor de meeste internationale treinen is reservering mogelijk vanaf 3 maanden voor de reisdatum (voor Eurostar zelfs 4 maanden voor de reisdatum).

Noot: U beschikt niet over een herroepingsrecht in de zin van artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.